ANA SAYFA - Okul Öncesi Eğitim Rehberi Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle
ANA SAYFA - Okul Öncesi Eğitim Rehberi Eğitmen Köşesi Ebeveyn Köşesi Anaokulları Çocuk Köşesi  

Üye Girişi

Kullanıcı
Şifre
 
Sevdiklerinizin resmi ile takvim hazırlayın

Anaokulu Sanat Etkinlikleri

Oyun Köşesi

Anaokulu Ekleyin

Eğitimci Köşesi

Sanat Etkinlikleri
Boyama
Bilmeceler
Tekerlemeler
Şiirler
Parmak Oyunları
Drama
Ront
Şarkı Sözleri
Konular ve Haftalar
Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği

Ebeveyn Köşesi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Çocukluk Çağı Aşıları
Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Çocuklarda Disiplin
Çocuk ve Sorumluluk
Çocuklarda Hırsızlık
Fotoğraflarınızla Takvim Yapın
Faydalı Linkler

Anaokulları

Anaokulu Tanıtımları
Özel Eğitim Okulları
Anaokulu Ekleyin

Çocuk Köşesi

Oyun Oynayalım


Balonları Patlatın, Oyunu Tamamlayın - Bubble Shooter
Balonları Patlatın
Oyunu Tamamlayın


Okuloncesirehberi.com'da reklam vermek için

 
 

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği

    BEŞİNCİ KISIM : Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar

    Defter, Dosya ve Formlar

    Madde 46- Okul öncesi eğitim kurumlarında, kurumun özelliğine göre Ek-8 de yazılı defter, dosya ve formlar kullanılır.

    Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek onaylanır.

    ALTINCI KISIM : Diğer Hükümler

    Atatürk Köşesi

    Madde 47- Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılap ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir.

    Denetim

    Madde 48- Okul öncesi eğitim kurumlarının denetimi, 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi esaslarına göre bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.

    Kılık-Kıyafet

    Madde 49- Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde, 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına uyulur.

    Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri

    Madde 50- Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir.

    Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır.

    Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir.

    Velilerin Etkinliklere Katılımları

    Madde 51- Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler.

    Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.

    Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlgili İş ve İşlemler

    Madde 52- Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saat ve süreleri, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personelin seçimi, atanması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

    İlk Yardım Dolabı-İlk Yardım Çantası

    Madde 53- Okul öncesi eğitim kurumlarında, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere standartlara uygun olarak ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.

    Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilaçlar bulundurulamaz ve çocuklara kullandırılamaz.

    Bahçe Düzenlemesi

    Madde 54- Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır.

    Bu düzenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ayrıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen gösterilir.

    Gözlem - Gelişim Dosyası

    Madde 55- Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem-gelişim dosyası tutulur.

    Öğrenci Dosyası

    Madde 56- Okul öncesi eğitim kurumlarında, her çocuk için tutulan gözlem-gelişim dosyası bilgileri doğrultusunda bir öğrenci dosyası tutulur. Bu dosya çocuğun kayıt yaptırdığı ilköğretim okulu tarafından istenir. Bu istek üzerine dosya ilgili ilköğretim okuluna gönderilir.

    Binanın Kullanılması

    Madde 57- Anaokulu binaları amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yön/12.md.)

    Personel ve fizikî imkânları yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri hâlinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir. Çocuk kulüplerinin çalışma usul ve esasları Yönerge ile belirlenir.

    YEDİNCİ KISIM : Yürürlük Hükümleri

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 58- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, ek ve değişikliği ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 59- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1a Başvuru Formu
EK-1b Başvuru Formu
EK-2 Kayıt Defteri Örneği
EK-3 Acil Durumlarda Başvuru Formu
EK-4 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devam Çizelgesi
EK-5 İnceleme Formu
EK-6 Sözleşme Örneği
EK-7a Tahmini Bütçe
EK-7b İmza Sirküleri
EK-8 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar
EK-9 Öğretmen Çalışma Saatleri Devam Takip Defteriİstatistiklerle Haritaları Boyayın
Paint Maps Online with Statistics


Web Butonu Hazırlayın
Make free web buttons online

Öğretmen Önlükleri
Öğretmen,Hemşire,Doktor,Öğrenci Laboratuvar Önlükleri

Ana Sayfa |   Eğitimci Köşesi   |   Ebeveyn Köşesi   |   Anaokulları   |   Çocuk Köşesi   |   Site Haritası  |  İletişim

Copyright (c) 2008 Okuloncesirehberi.com Telif haklari okuloncesirehberi.com'a aittir.
Yasal Uyarı : Sitede bulunan her türlü içerik kaynak gösterilerek dahi başka bir web sitesinde tekrar yayınlanamaz!